Prudký

Význam: Prudký znamená velmi intenzivní, náhlý nebo rychlý. Bývá zpravidla používán k popisu velkého nebo náhlého změny.

Slovo prudký je složena z 1 slova, obsahuje 6 znaků a nabízí 20 synonym.

Synonyma k prudký

Hlučný, dramatický, nadšený, úžasný; bouřlivý označuje emoce a události, které jsou intenzivní a vyvolávající silný zážitek.

Cholerický je popisný výraz pro člověka se silnými emocemi, který je náchylný k vášni a vzteku.

Chvatný znamená rychlý, energický, svižný, rychlý, energický a schopný.

Divoký znamená nezkrotný, neklidný a nespoutaný; obecně to znamená nesouhlas s obvyklou či běžnou kulturou.

Dravý je označení pro agresivního, útočného a nebojácného živočicha, který může ohrozit zdraví, majetek a bezpečnost jiných.

Horkokrevný je pojem označující temperamentní, nadšené a houževnaté lidi.

Impulzivní se odkazuje na chování, které je náhlé, bezplánové a impulzivní.

Kvapný znamená prováděný rychle a impulsivně, bez ohledu na důsledky.

Mírný znamená přiměřený, umírněný, střední, nenásilný, pokorný.

Náhlý znamená rychlý a nečekaný; nastává nebo se stává náhle a nečekaně.

(bez definice)

Příkrý: prudký, strmý; velmi náročný nebo ztížený.

Rychlý znamená rychlý pohyb, činnost nebo proces, který trvá krátkou dobu.

Silný znamená mocný, pevný, odolný nebo robustní. Může také znamenat energický, vytrvalý nebo zkušený.

Spěšný: určený k urychlení; vyžadující rychlost; rychlý; okamžitý.

Srázný je přídavné jméno, které označuje to, co je rozhodné, razantní, neústupné a odmítavé.

Strmý znamená mít velmi krátký a prudký sklon, jako by byl strmý svah.

Vražedný je velmi silný, nebezpečný nebo smrtící. Může se odkazovat na násilnou smrt nebo na akci, která může způsobit smrt.

Vznětlivý je odvozený od slova vznítit se a znamená vyvolávat silné emoce, vášně, bouřlivé reakce.

Živelný: přirozený, silný, nezkrocený, neovladatelný a náhle příchozí.