Erupce

Význam: Erupce je rychlé uvolnění horkého magmatu, plynů a horninových částic z vulkánu do atmosféry.

Slovo erupce je složena z 1 slova, obsahuje 6 znaků a nabízí 3 synonyma.

Synonyma k erupce

Výbuch je hlasitý, rychlý a silný výron energie způsobený třením, chemickou reakcí nebo jadernou fúzí.

Vyvržení (z latiny "proiectio") je vyhazování, vyloučení nebo vyřazení někoho nebo něčeho ze skupiny.

Vzplanutí je náhlý a intenzivní výbuch emocí, jako je vztek, zlost, vášeň nebo radost.