Vznětlivý

Význam: Vznětlivý označuje proces změny nestálého látky na jinou hmotu při zahřívání.

Slovo vznětlivý je složena z 1 slova, obsahuje 9 znaků a nabízí 6 synonym.

Synonyma k vznětlivý

Horkokrevný je označení pro temperamentního a odvážného člověka.

Hořlavý je schopnost materiálu snadno hořet nebo způsobovat požár.

Snadno se vytočitelný, rychle se rozčílí, emocionálně náchylný.

Prchlivý označuje náhlé, impulzivní a nepředvídatelné chování, které často vede k náhlým a neuváženým činům.

Prudký je slovo používané k popisu něčeho, co se děje nečekaně, intenzivně nebo s silou.

Výbušný, hněvivý, vyvolávající vášnivou pozornost nebo zájem.