Výbušný

Význam: Výbušný znamená schopnost rychle a silně explodovat.

Slovo výbušný je složena z 1 slova, obsahuje 7 znaků a nabízí 5 synonym.

Synonyma k výbušný

Explozívní označuje rychlé, intenzivní a dramatické události nebo vývoj.

Prudký výrazný, silný, rychlý; intenzivní, dramatický; závažný, výrazný.

Temperamentní je někdo, kdo je velmi emocionální, zábavný, energický a impulzivní.

Třaskavý se vztahuje k látkám, které mohou vybuchnout nebo explodovat při styku s určitou teplotou nebo jinou externí stimulací.

Vznětlivý je označení pro činnost nebo stav, kdy dochází ke zvýšení intenzity, napětí, vášně nebo agresivity.