Akce

Význam: Akce je činnost, která má určité cíle a obvykle vyžaduje úsilí a zapojení.

Slovo akce je složena z 1 slova, obsahuje 4 znaky a nabízí 7 synonym.

Synonyma k akce

Činnost je aktivita nebo úkon, který je proveden za účelem dosáhnout určitého cíle nebo výsledku.

Jednání je proces, při kterém se dva nebo více subjektů domlouvají a vyjednávají o podmínkách.

Podnik je organizace či jiná právnická osoba, která je zodpovědná za výrobu a prodej produktů nebo služeb.

Podnikání je riziková činnost, při které se zavazujete k vytváření zisku tím, že vyvíjíte aktivity zaměřené na výrobu nebo prodej produktů a služeb.

Postup je sekvence kroků, které je třeba provést k dosažení cíle.

Práce je činnost člověka, která je zpravidla prováděna za účelem dosažení cíle.

Působení je účinek, který má nějaký jev či činnost na okolí.