Podnik

Význam: Podnik je organizace či jiná právnická osoba, která je zodpovědná za výrobu a prodej produktů nebo služeb.

Slovo podnik je složena z 1 slova, obsahuje 6 znaků a nabízí 11 synonym.

Synonyma k podnik

Akce je činnost nebo událost, která má nějaký výsledek.

Bar

Bar je obecný název pro podnik, kde se prodává alkohol a občerstvení.

Čin je akce, kterou někdo provede, nebo něco, co se stane, aby se vytvořila situace. Může být dobré, špatné nebo neutrální.

Firma je obchodní jednotka, která vyrábí nebo prodává produkty či poskytuje služby. Může být jednotlivcem nebo skupinou lidí.

Krok je pohyb, který člověk či zvíře udělá, když se přesune z jednoho místa na druhé. Může to být jak krátký pohyb, tak i dlouhá cesta.

Počin je čin, který je vykonán s úmyslem nastolit něco nového nebo změnit stávající stav.

Restaurace je obchodní zařízení, které se věnuje přípravě a prodávání jídel a nápojů.

Skutek je čin, akce nebo jednání, které má nějaké následky nebo důsledky.

Vinárna je místo, kde se podávají nápoje, obvykle víno, a občerstvení.

Výprava je cesta nebo výlet, který je uskutečněn s účelem dobrodružství, poznání nebo úspěchu.

Závod je soutěž, ve které se účastníci snaží dosáhnout nejlepšího výsledku.