Práce

Význam: Práce je činnost člověka, která je zpravidla prováděna za účelem dosažení cíle.

Slovo práce je složena z 1 slova, obsahuje 5 znaků a nabízí 11 synonym.

Synonyma k práce

Chod stroje je pohyb nebo tok částí stroje, které se používají k provádění určitého úkolu.

Činnost je vykonávání jakéhokoli druhu akce, úkolu nebo činnosti.

Dílo je splet jedinečných myšlenek, nápadů a činností vytvořených konkrétní osobou nebo skupinou.

Fungování je proces, kterým se systematicky řídí provoz a chod určitého systému.

Námaha je úsilí, vynaložené vynaložené na úkol, úkol nebo aktivitu, která vyžaduje fyzickou nebo psychickou sílu.

Úkon je činnost, kterou provádíme, abychom dosáhli určitého cíle nebo výsledku.

Úsilí je úměrná námaha vynakládaná k dosažení něčeho cíle.

Výkon je měřitelný účinek nebo výsledek činnosti, výkonnosti nebo funkce.

Výrobek je výsledek výrobního procesu, který je připraven k prodeji nebo použití.

Výtvor je výsledek činnosti člověka, který se projevuje v uměleckých dílech, stavbách, objevu či vynálezu nebo jakémkoliv jiném produktu.

Zaměstnání je pravidelné pracovní místo, které obvykle poskytuje pravidelný příjem a benefity.