Jednání

Význam: Jednání je proces, při kterém se dva nebo více subjektů domlouvají a vyjednávají o podmínkách.

Slovo jednání je složena z 1 slova, obsahuje 7 znaků a nabízí 16 synonym.

Synonyma k jednání

Akt

Akt je činnost, úkon nebo výkon, který má určitý význam, smysl nebo cíl.

Chování je způsob, jakým se lidé chovají, jak se vyjadřují a jak se zachovávají ve vztahu k ostatním.

Čin znamená jednání, akci nebo úkon, který má určité důsledky nebo účinky.

Dějství je souhrn akcí, událostí a dialogů vyprávěných ve vyprávění.

Domněnka, že něco může být pravdivé, aniž by se mělo jasné důkazy nebo informace.

Konání je provedení nebo uskutečnění něčeho. Může to být akce nebo čin.

Obcování je výraz pro vzájemné vztahy a vzájemnou komunikaci mezi lidmi.

Počin je čin, akce nebo činnost, která byla provedena s úmyslem dosáhnout něčeho.

Počínání je obecné označení pro chování, akce nebo jednání.

Postup je proces, který se skládá z kroků a který má vést k cíli.

Projednávání: proces diskutování a vyhodnocování informací a případných řešení.

Rokování je jednání, ve kterém se účastníci snaží dosáhnout dohody nebo řešení.

(bez definice)

Vyjednávání je proces, při kterém se obě strany snaží dosáhnout dohody, která oběma stranám přinese výhody.

Vystupování znamená jakékoliv veřejné chování člověka, jeho jednání nebo postoje.

Zacházení je chování k někomu nebo něčemu, které je založeno na úctě, respektu a ohleduplnosti.