Činnost

Význam: Činnost je aktivita nebo úkon, který je proveden za účelem dosáhnout určitého cíle nebo výsledku.

Slovo činnost je složena z 1 slova, obsahuje 7 znaků a nabízí 9 synonym.

Synonyma k činnost

Akce je čin nebo činnost, která má nějaký účel; může se jednat o jednorázovou, pravidelnou nebo trvalou činnost.

Aktivita je činnost, kterou člověk nebo skupina podniká, aby dosáhla svých cílů.

Chod je činnost během které se pohybujeme z jednoho místa na druhé. Je to fyzický pohyb našich nohou.

Fungování je proces, kterým se věci, systémy a organizace uspokojivě provádějí a fungují.

(bez definice)

Jednání je akce nebo činnost, která se provádí k dosažení nějakého cíle.

Konání je synonymum pro chování; jedná se o činy, akce nebo jednání, které člověk provádí.

Provoz je obecně používaný pojem pro pohyb a používání dopravních prostředků, staveb a jiných systémů.

Působení je aktivní účinek nebo vliv; např. v oblasti politiky, obchodu nebo vztahů.