Postup

Význam: Postup je sekvence kroků, které je třeba provést k dosažení cíle.

Slovo postup je složena z 1 slova, obsahuje 6 znaků a nabízí 10 synonym.

Synonyma k postup

Běh je aktivita, která spočívá v pohybu pohybovat se rychle po dlouhou vzdálenost. Je to oblíbený druh cvičení, který podporuje zdraví a fyzickou kondici.

Chod je aktivní pohyb vpřed, který se týká lidí, zvířat nebo strojů.

Metoda je způsob provádění nějakého úkolu nebo postup k dosažení cíle.

Pořadí je uspořádání věcí nebo činů podle nějakého řádu a pravidel.

Proces je postup, krok po kroku, kterým se dostáváme k cíli.

Průběh označuje postup, kroky nebo stadia, kterými se něco řídí, vyvíjí nebo se odvíjí.

Sledování pohybu něčeho po trase; odhalování historie, sledování změn nebo kontrola současného stavu.

Tok

Tok je proud tekutiny, který se pohybuje po zvoleném směru; může být voda, plyn nebo kapalina.

(bez definice)

Způsob je způsob nebo postup, jakým se dělá něco, například jak se dosahuje cíle nebo jak se řeší problém.