Uspořádat

Význam: Uspořádat znamená systematicky seskupit jednotlivé části nebo prvky dohromady, aby tvořily logický celek.

Slovo uspořádat je složena z 1 slova, obsahuje 9 znaků a nabízí 10 synonym.

Synonyma k uspořádat

Připravit do tisku: předat materiál k vytištění, příp. digitalizovat a upravit do požadovaného formátu.

Rozestavit znamená uspořádat nebo umístit něco do požadovaného rozložení nebo postavení.

Organizovat věci do pořádku, rozdělit je do kategorií a uspořádat je ve vhodném pořadí.

Srovnat znamená porovnat vlastnosti nebo významy dvou nebo více věcí a analyzovat jejich podobnosti a rozdíly.

Upravit znamená měnit, přizpůsobovat nebo přebudovat něco, aby bylo lepší či funkčnější.

Upravit znamená snížit nebo zvýšit finanční prostředky, aby byly v souladu s potřebami a cíli.

Urovnat znamená uspořádat, upravit, přizpůsobit nebo srovnat věci do požadovaného stavu.

Realizovat, provést, uskutečnit: uskutečnit ples = provést jeho plánovanou organizaci a provedení.

Roztřídit informace nebo věci do logických skupin a uspořádat je systematicky.

Organizovat znamená uspořádat, sestavit a uspořádat věci, aby se dosáhlo požadovaného cíle.