Seřadit

Význam: Organizovat věci do pořádku, rozdělit je do kategorií a uspořádat je ve vhodném pořadí.

Slovo seřadit je složena z 1 slova, obsahuje 7 znaků a nabízí 6 synonym.

Synonyma k seřadit

Uspořádat nebo uspořádáním do pořadí, aby se dosažení cílů bylo snazší.

Seskupit znamená shromáždit lidi nebo věci dohromady.

Sbírat nebo shromažďovat věci dohromady, aby se mohly využít ve shodném účelu.

Urovnat znamená uspořádat něco do pořádku, řádně a přesně.

Uspořádat znamená třídit a vytvářet systém pro usnadnění přístupu a vyhledávání - např. knihy uspořádat podle autora, žánru nebo data vydání.

Organizovat informace, oddělit je do skupin a uspořádat je do logického pořadí.