Uskutečnit (ples)

Význam: Realizovat, provést, uskutečnit: uskutečnit ples = provést jeho plánovanou organizaci a provedení.

Slovo uskutečnit (ples) je složena z 2 slov, obsahuje 17 znaků a nabízí 0 synonym.