Srovnat

Význam: Srovnat znamená porovnat vlastnosti nebo významy dvou nebo více věcí a analyzovat jejich podobnosti a rozdíly.

Slovo srovnat je složena z 1 slova, obsahuje 7 znaků a nabízí 8 synonym.

Synonyma k srovnat

Napřímit znamená nastavit do přímého tvaru, narovnat, zpevnit.

Narovnat záda znamená držet se vzpřímeně, aby byly vyrovnané ramena, záda rovná a hlavu vyváženou.

Potrestat znamená trestat, udělit trest někomu za provinění.

Smířit se znamená přijmout skutečnost, že něco se už nemůže změnit, a najít klid v urovnání vztahu s druhou stranou.

Urovnat znamená uspořádat nebo zorganizovat něco do pořádku.

Usmířit se znamená urovnat napětí mezi dvěma stranami, obnovit přátelství a dát důvěru opět dohromady.

Uspořádat knihy znamená řadit je podle kategorií nebo témat, aby se usnadnilo hledání.

Dosáhnout rovnováhy nebo souladu mezi dvěma nebo více stranami.