Utřídit

Význam: Roztřídit informace nebo věci do logických skupin a uspořádat je systematicky.

Slovo utřídit je složena z 1 slova, obsahuje 7 znaků a nabízí 8 synonym.

Synonyma k utřídit

Klasifikovat je proces rozdělení věcí nebo pojmů do skupin podle jasně stanovených kritérií.

Uspořádat nebo oddělit poznatky do kategorií a skupin podle jejich společných vlastností.

Uspořádat knihy do pořádku - od největších až po nejmenší, nebo podle autora, názvu nebo datumu vydání.

Setřídit: uspořádat podle určitého klíče, roztřídit do jednotlivých skupin.

Srovnání znamená porovnat dvě nebo více věcí a zjistit, jak se liší a jak jsou podobné.

Organizovat, uspořádat, vyřešit problémy a věci ve svém okolí, aby vše fungovalo správně.

Urovnat znamená uspořádat něco do řádku, uspořádat podle specifických pravidel nebo pořadí.

Organizovat, řádně pořadit; uspořádat znamená upravit, sestavit do systému.