Sebrat se

Význam: Sebrat se znamená rychle odejít, odstranit se, odjet nebo se ztratit.

Slovo sebrat se je složena z 2 slov, obsahuje 9 znaků a nabízí 8 synonym.

Synonyma k sebrat se

Podebrat se prstu: uchopit nebo odstranit prst nebo prsty z jakékoliv situace.

Seskupit se = shromáždit se, spojit se, sloučit se.

Sbíhat se, sjednocovat se; spojovat se, hromadit se, scházet se.

Spojit se znamená vytvořit nebo navázat vztah, vzájemně se propojit nebo propojit se s něčím jiným.

Vzchopit se znamená překonat překážky a vymanit se ze svých náročných životních situací.

(bez definice)

Zhnisat znamená rozložit se, rozpadnout se, hnít; a obecně se používá ke vzniku organických látek.

Proces obnovy fyzického i duševního zdraví po zranění, nemoci nebo stresu.