Zdvihnout se

Slovo zdvihnout se je složena z 2 slov, obsahuje 12 znaků a nabízí 10 synonym.

Synonyma k zdvihnout se

Počít znamená spočítat nebo zaznamenat počet věcí nebo údajů.

Postavit se znamená odvážně a odhodlaně čelit tomu, co přijde, a ubránit se nebo bojovat za své názory.

Zvednout se; získat vyšší postavení, schopnosti nebo znalosti; dosáhnout úspěchu.

Zvednout se, znamená získat znovu sílu, naději a odhodlání, aby se člověk dostal zpět do života.

Stoupnout znamená vzestupný pohyb, zvednout se a postavit se na nohy.

Vzbouřit se znamená vzepřít se autoritě, pravidlům, zákonům a vyjádřit nesouhlas a odpor.

Vzniknout znamená vznikat, objevovat se, pojímat se do existence.

Vztyčit se znamená postavit se do pozoru, vzpřímeného postoje.

Zlepšit se znamená vyvinout se a usilovat o větší úspěch a dovednosti.

Zvýšení se znamená zvýšení hodnoty, intenzity, počtu nebo objemu něčeho.