Spojit se

Význam: Spojit se znamená vytvořit nebo navázat vztah, vzájemně se propojit nebo propojit se s něčím jiným.

Slovo spojit se je složena z 2 slov, obsahuje 9 znaků a nabízí 4 synonyma.

Synonyma k spojit se

Spojit se, spolupracovat, připojit se dohromady; sdružit se znamená vytvářet silnější skupinu.

Sjednocení se označuje jako proces vytvoření jediného celku z několika částí nebo jednotek.

Spojit se, aby vytvořily jednotný celek.

Splynutí je výraz, který se používá pro vyjádření procesu, kdy se dvě nebo více věcí sloučí do jednoho.