Vzchopit se

Význam: Vzchopit se znamená překonat překážky a vymanit se ze svých náročných životních situací.

Slovo vzchopit se je složena z 2 slov, obsahuje 11 znaků a nabízí 3 synonyma.

Synonyma k vzchopit se

Odhodlat se je vyjádření odvahy a odhodlání k něčemu; je to učinit krok k plnění cíle nebo konat činnost, která je obtížná.

Sebrat se znamená odstranit se, odejít, odcházet nebo se úplně stáhnout.

Vzmužit se znamená více se snažit, získat odvahu, být silný a statečný a dosáhnout více, než co se od vás očekává.