Shromáždit se

Význam: Sbíhat se, sjednocovat se; spojovat se, hromadit se, scházet se.

Slovo shromáždit se je složena z 2 slov, obsahuje 13 znaků a nabízí 3 synonyma.

Synonyma k shromáždit se

Rozhodnout se odejít, změnit místo, opustit někoho nebo něco - rozejít se.

Setkat se, shromáždit se, seskupit se; shodnout se, spojit se.

Shluknout se znamená seskupit se dohromady; zformovat skupinu, často v náhlé reakci na něco.