Liberální

Význam: Liberální znamená otevřený, tolerantní, progresivní, postoje, které podporují svobodu, rovnost, demokracii a obecnou dobročinnost.

Slovo liberální je složena z 1 slova, obsahuje 9 znaků a nabízí 6 synonym.

Synonyma k liberální

Konzervativní znamená spíše tradiční nebo konzervativní (zachovávající) postoje, názory, zásady a principy.

Liberalismus je politická ideologie, která hájí svobodu a rovnost pro všechny. Důraz klade na osobní svobodu, vládu zákona a občanské práva.

Shovívavost je postoj, který vyžaduje, aby se jedinec chovali s tolerance a porozuměním vůči druhým.

Snášenlivý znamená schopnost přijímat a tolerovat odlišnosti, názory a postoje druhých.

Svobodomyslný znamená schopnost myslet volně a nezávisle, být tolerantní, nebýt omezený a schopnost snadno se přizpůsobit novým situacím.

Tolerantní znamená schopnost akceptovat a respektovat jiné názory, kultury a způsoby života.