Tolerantní

Význam: Tolerantní znamená schopnost akceptovat a respektovat jiné názory, kultury a způsoby života.

Slovo tolerantní je složena z 1 slova, obsahuje 10 znaků a nabízí 4 synonyma.

Synonyma k tolerantní

Neschopnost/neschopnost vystát jiné názory/náboženství/kultury.

Respektovat: vážit si, brát vážně, uznávat práva a názory druhých, být tolerantní a ohleduplný.

Smířlivý označuje osobu, která je schopna se smířit s něčím, na čem se nedokáže shodnout. Je otevřená a tolerantní.

Snášenlivost je schopnost přijímat myšlenky, názory a názory jiných lidí s úctou a tolerantním přístupem.