Nepřesný

Význam: Význam slova je určitá myšlenka nebo ideu, kterou může vyjádřit nebo popsat, může to být i nepřesné nebo obecné.

Slovo nepřesný je složena z 1 slova, obsahuje 8 znaků a nabízí 8 synonym.

Synonyma k nepřesný

Matný je přídavek pro označení něčeho, co je nejasné, neostré nebo nejasné.

Neexaktní je přístup k práci, který se zaměřuje méně na přesnost a více na obecné myšlenky.

Nejasný: nečitelný, nejasný, neurčitý, mlhavý, nejistý.

Nekorektní = jednání nezodpovědné, nevhodné, neuctivé nebo nesprávné.

Neurčitý je stav, kdy není přesně stanovený nebo definován; může znamenat rozptýlený, nejasný nebo nejistý.

Přesný znamená správný, přesný, přesný a bezchybný. Je to opak neúplnosti nebo nepřesnosti.

Nejasný, neurčitý, neostrý; vyjadřující necharakteristické myšlenky, nejasné, nekonkrétní.

Zkreslený: nepřesný, zkreslený obraz nebo informace, vyvolaná chybným pochopením nebo interpretací.