Snášenlivý

Význam: Snášenlivý znamená schopnost přijímat a tolerovat odlišnosti, názory a postoje druhých.

Slovo snášenlivý je složena z 1 slova, obsahuje 10 znaků a nabízí 3 synonyma.

Synonyma k snášenlivý

Neschopnost/odmítání přijímat jiné názory, lidi, kultury nebo způsoby života.

Smířlivý se vztahuje k tomu, že se snaží najít dohodu a nevyhýbá se konfliktům. Je ochoten jednat a vyjednávat.

Tolerantní znamená být schopný přijmout a respektovat jiné názory, způsoby života a kultury.