Shovívavý

Význam: Shovívavost je postoj, který vyžaduje, aby se jedinec chovali s tolerance a porozuměním vůči druhým.

Slovo shovívavý je složena z 1 slova, obsahuje 9 znaků a nabízí 3 synonyma.

Synonyma k shovívavý

Laskavý je přívlastek označující někoho, kdo je milý, příjemný a povzbuzující k jednání.

Mírný je klidný, přívětivý a nenáročný - usiluje o harmonii a kompromis.

Vlídný znamená přátelský, ohleduplný, laskavý a štědrý.