Konzervativní

Význam: Konzervativní znamená spíše tradiční nebo konzervativní (zachovávající) postoje, názory, zásady a principy.

Slovo konzervativní je složena z 1 slova, obsahuje 13 znaků a nabízí 4 synonyma.

Synonyma k konzervativní

Liberální znamená podporovat svobodu, rovnost a tolerance, volný trh s minimálními státními regulacemi.

Tradiční znamená přetrvávající dlouhou dobu, obvykle předávanou z generace na generaci.

Ustálený: trvalý, stabilní, nesouměrný; nastavený a pevně daný.

Zpátečnický se vztahuje k činnosti nebo vlastnosti, která podporuje návrat k původnímu stavu nebo situaci.