Konečný

Význam: Konečný znamená definitivní, konečný, nedalší, poslední, končící nebo ukončený.

Slovo konečný je složena z 1 slova, obsahuje 7 znaků a nabízí 9 synonym.

Synonyma k konečný

Definitivní: definitivní je definitivní rozhodnutí, které nelze změnit.

Nekonečný je něco, co nikdy nekončí, čímž naznačuje nekonečnou krásu, sílu a moudrost.

Ohraničený je definován jako omezený nebo stanovený mezemi; nebo přesněji jako omezený nebo omezený přísnými nebo přísnými pravidly.

Omezený je limitovaný, stanovený nebo ohraničený počtem nebo hranicemi.

Počáteční: znamená začáteční, první, původní nebo v počátku.

Pomíjivý se obecně označuje jako krátkodobý, nevýznamný či přechodný. Odkazuje se na něco, co netrvá dlouho nebo má omezenou míru důležitosti.

Poslední znamená nejvyšší, nejdůležitější nebo nejvzdálenější v čase nebo v pořadí.

Výsledný: konečný, finální, zastupující výsledek činnosti.

Poslední, dokončovací; nejvyšší úroveň; konečný, finální.