Počáteční

Význam: Počáteční: znamená začáteční, první, původní nebo v počátku.

Slovo počáteční je složena z 1 slova, obsahuje 9 znaků a nabízí 4 synonyma.

Synonyma k počáteční

Konečný: definující konec, konec čeho, dokončení, dokončení procesu.

Původní: pocházející z původního zdroje; prvotní; autentický.

Výchozí stav je počáteční podmínka nebo situace, která je obvykle základem pro následné změny.

Začátečník je někdo, kdo má za sebou začátek ve studiu nebo ve vykonávání nějaké činnosti, a ještě se nenaučil její základní principy.