Ohraničený

Význam: Ohraničený je definován jako omezený nebo stanovený mezemi; nebo přesněji jako omezený nebo omezený přísnými nebo přísnými pravidly.

Slovo ohraničený je složena z 1 slova, obsahuje 10 znaků a nabízí 5 synonym.

Synonyma k ohraničený

Determinovaný označuje stav nebo situaci, ve kterém je věc nebo člověk přímo ovlivněn vnějšími okolnostmi.

Obklopený znamená být obklopen čímsi, být okolím obklopený, být obklopen činnostmi, lidmi, předměty apod.

Omezený: omezený popisuje omezení, hranice nebo limity v něčem.

Ovroubený znamená potvrzený, schválený nebo zaručený.

Vymezení je proces stanovení hranic něčeho; obvykle je to definování pojmu nebo pojmů a jejich vzájemných vztahů.