Pomíjivý

Význam: Pomíjivý se obecně označuje jako krátkodobý, nevýznamný či přechodný. Odkazuje se na něco, co netrvá dlouho nebo má omezenou míru důležitosti.

Slovo pomíjivý je složena z 1 slova, obsahuje 8 znaků a nabízí 0 synonym.