Omezený

Význam: Omezený je limitovaný, stanovený nebo ohraničený počtem nebo hranicemi.

Slovo omezený je složena z 1 slova, obsahuje 7 znaků a nabízí 12 synonym.

Synonyma k omezený

Chytrý je inteligentní, moudrý, schopný vyřešit problém a vybrat si nejlepší řešení.

Hloupý je někdo, kdo je nezkušený, nevzdělaný nebo snadno oklamaný, málo inteligentní nebo nedostatečně porozumění.

Konečný znamená ukončený, definitivní, závěrečný.

Nechápavý je označení pro osobu, která nerozumí nebo je zmatena situací nebo informacemi.

Nepříliš velký, malý nebo skromný; nedostatečný nebo nepatrný.

(bez definice)

Ohraničený je určený hranicemi, omezený časem nebo podmínkami a vymezený jasnými pravidly nebo předpisy.

Skrovný je přídavné jméno označující nedostatek nebo skromnost, případně míru. Často se používá pro popis majetku, peněz, životního stylu apod.

Uzavřený, přeplněný, nevolný, těsný; stísněný znamená bez dostatečného prostranství.

Tupý je stav, kdy není schopný cítit, chápat nebo reagovat. Označuje se také jako bezcitný, bezradný nebo necitelný.

Vymezení je proces stanovení hranic, kontextu nebo definice.

Zabedněný = uzavřený, uzamčený, zapečetěný, utajený; nejasný, neprozkoumaný.