Báze

Význam: Báze je databáze nebo databázové systémy, které slouží jako úložiště dat pro různé účely, jako je ukládání, organizace a vyhledávání informací.

Slovo báze je složena z 1 slova, obsahuje 4 znaky a nabízí 6 synonym.

Synonyma k báze

Alkálie jsou látky s vysokou hladinou pH, což znamená, že jsou silně alkalické. Na rozdíl od kyselin, které mají nízkou hladinou pH, jsou alkálie schopné neutralizovat kyselinu. Jsou také dobře rozpus

Podklad je základní informace, datum, materiál nebo struktura, na které je postavena další práce nebo zpracování.

Východisko je bod, ve kterém se nacházíte, když začínáte nebo se vracíte k něčemu - může to být opravdové nebo představivé místo, stav nebo situace.

ní informace Význam slova je informace, která je základním kamenem pro další poznání. Je to základní fakt nebo informace, která je potřebná k tomu, abychom pochopili nebo vyřešili problém.

Základna je základním kamenem, na kterém je postaveno něco většího nebo složitějšího. Může to být fyzický objekt, jako je budova nebo zařízení, stejně jako koncept nebo základní informace, jako je věd

Zásada je princip nebo ideál, který je přijímán jako základní standard pro rozhodování nebo akce. Často se používá ve společenských a politických kontextech.