Základ

Význam: ní informace Význam slova je informace, která je základním kamenem pro další poznání. Je to základní fakt nebo informace, která je potřebná k tomu, abychom pochopili nebo vyřešili problém.

Slovo základ je složena z 1 slova, obsahuje 6 znaků a nabízí 12 synonym.

Synonyma k základ

Báze je základní zdroj informací, který se používá k vytváření, ukládání, organizování, vyhledávání a analyzování dat.

Fundament je základní stavební kámen pro stavbu nebo jinou strukturu, který je tvořen pevnou, stabilní a trvanlivou podložkou.

Kořen je část rostliny, která se začíná zvedat ze země a absorbovat živiny a vodu.

Podklad je základní materiál nebo informace, které obvykle poskytují základ pro další práci či proces.

Podstata je základní myšlenka nebo princip, ze kterého něco vychází; je to základní charakteristika a esence něčeho.

Podstavec je nábytek, který slouží k podepření objektu, např. lampy, sochy nebo knihy.

Pramen je vodní zdroj, jako je řeka nebo jezero, z něhož se získává čerstvá voda.

(bez definice)

Princip je základní zásada nebo myšlenka, která vymezuje hranice toho, co je vhodné nebo správné.

Spodek je otevřený nebo uzavřený stavební díl, který slouží k podepření nosné konstrukce nebo jako základ pro stavbu.

Východisko je bod, ze kterého můžeme začít řešení problému nebo naplňování cíle.

Založení se vztahuje k vytvoření něčeho nového, jako je organizace, instituce nebo jiná iniciativa.