Základna

Význam: Základna je základním kamenem, na kterém je postaveno něco většího nebo složitějšího. Může to být fyzický objekt, jako je budova nebo zařízení, stejně jako koncept nebo základní informace, jako je věd

Slovo základna je složena z 1 slova, obsahuje 8 znaků a nabízí 5 synonym.

Synonyma k základna

Báze je základní struktura dat, která slouží jako zdroj informací a je tvořena daty, která jsou uložena a uspořádána.

Platforma je technologické řešení, které umožňuje propojení různých aplikací a služeb do jednoho systému.

Podklad je základní informace nebo materiál, který se používá k vytvoření něčeho nového.

Východisko znamená začátek, základ, bod, od kterého se odvíjí další postup či řešení.

Základ je nejdůležitější část nebo součást něčeho, na kterém je postaveno ostatní.