Zásada

Význam: Zásada je princip nebo ideál, který je přijímán jako základní standard pro rozhodování nebo akce. Často se používá ve společenských a politických kontextech.

Slovo zásada je složena z 1 slova, obsahuje 6 znaků a nabízí 8 synonym.

Synonyma k zásada

Alkálie je silná báze, která neutralizuje kyselinu a je schopna rozpouštět tuky.

Báze je základní datová struktura, která slouží k uložení a organizaci informací, například pro počítačové databáze.

Devíza je měna nebo jiný finanční prostředek, který je uznáván jako platidlo mezi státy.

Heslo je slovo nebo věta používaná jako jedinečné a osobní identifikátor pro přístup k ochranným systémům.

Podstata je základní a nejdůležitější část něčeho, jeho hlavní myšlenka či princip.

Přesvědčení je uvědomělá, trvalá a silná víra v něco, čím se člověk řídí.

Princip je základní právní, morální nebo vědecký zákon, zásada nebo myšlenka.

Směrnice jsou pokyny nebo pravidla, která jsou povinná pro dodržování.