Kouzlo fotosyntézy: Přírodní solární panel

Věda
Ponořte se do fascinujícího světa fotosyntézy, základního procesu, který podporuje život na Zemi.

Kouzlo fotosyntézy: Přírodní solární panel

Víte, že rostliny jsou nejúčinnějšími sběrači sluneční energie na světě? Díky procesu zvanému fotosyntéza, rostliny přeměňují sluneční světlo na chemickou energii, kterou pak využívají k růstu a vývoji.

Jak to funguje?

Rostliny absorbují světlo pomocí pigmentu zvaného chlorofyl. Tato energie je pak využita k přeměně oxidu uhličitého a vody na glukózu a kyslík - proces, který je základem života na Zemi.