Záhada Nazca - jak vznikly obří geoglyfy v poušti?

Archeologie
Nevysvětlitelné tvary v peruánské poušti Nazca přitahují pozornost turistů a vědců po desetiletí. Jak byly vytvořeny obří geoglyfy a co byla jejich funkce?

Poušť Nazca v Peru je proslulá svými obřími geoglyfy, tedy zemskými tvary vytvořenými odstraněním tmelu a kamene z povrchu země. Tyto tvary, mezi nimiž najdeme například obrysy zvířat, rostlin a geometrických tvarů, byly vytvořeny před více než tisíci lety a zůstaly zachovány až do dneška.

Existuje mnoho teorií ohledně toho, jak byly geoglyfy vytvořeny a k jakému účelu sloužily. Jedna z teorií říká, že tvary byly používány jako astronomický kalendář, další se domnívají, že mohly sloužit k náboženským ceremoniím nebo jako dráhy pro letadla, které podle některých teorií mohly být v té době používány.

Navzdory mnoha spekulacím a teoriím však stále neexistuje jednoznačné vysvětlení toho, jak a proč byly geoglyfy vytvořeny. Mnoho z nich se nachází v takové oblasti, že nejsou viditelné z pozemní úrovně, což poukazuje na to, že musely být vytvořeny z výšky.

Zajímavý je fakt, že geoglyfy byly vytvořeny v době, kdy neexistovaly moderní technologie a jejich tvorba si vyžádala velké množství lidské práce. Tento fakt vedl některé vědce k teorii, že tvary byly vytvořeny pomocí matematických výpočtů, které byly pak přeneseny na zemský povrch.