Zkrotit

Význam: Význam slova zkrotit je přimět někoho či něco, aby se chovalo přiměřeně nebo se podřídilo vůli druhých. To se obvykle dělá pomocí výchovy, výcviku nebo autority.

Slovo zkrotit je složena z 1 slova, obsahuje 7 znaků a nabízí 5 synonym.

Synonyma k zkrotit

Vládnout znamená mít kontrolu nad situací nebo nad ostatními, činit rozhodnutí a vykonávat autoritu. To může zahrnovat přijímání rozhodnutí, vydávání příkazů, vedení lidí nebo kontrolu nad situací.

Význam slova přemoci je úspěšně se vypořádat s něčím nebo někým; porazit nebo překonat překážky nebo překonat něčí odpor.

Uklidnit se dává jako příkaz k zastavení emocionálního nebo fyzického směru. Je to o tom, aby člověk ucítil klid, mír a vyrovnanost. Může to být jak pro sebe, tak pro druhé, aby se zbavili stresu, vzt

Utišit znamená zastavit nebo omezit hlasitý zvuk nebo vzrušení. Je to také výraz pro ukončení konfliktu nebo sporů.

Zvládnout znamená dosáhnout cíle nebo úspěchu, zvláště ve složitých situacích nebo obtížných úkolech. Je to také schopnost poradit si se situací nebo problémem a dosáhnout požadovaného výsledku.