Zvládnout

Význam: Zvládnout znamená dosáhnout cíle nebo úspěchu, zvláště ve složitých situacích nebo obtížných úkolech. Je to také schopnost poradit si se situací nebo problémem a dosáhnout požadovaného výsledku.

Slovo zvládnout je složena z 1 slova, obsahuje 9 znaků a nabízí 11 synonym.

Synonyma k zvládnout

Dokázat: schopnost prokázat/doložit pravdivost, platnost nebo úspěšnost něčeho.

Získat nové znalosti a dovednosti skrze studium a praxi.

Osvojit si: získat návyky, postoje nebo dovednosti, které předtím nebyly součástí.

Ovládnout znamená získat nad něčím moc nebo kontrolu.

Poradit si <s čím> znamená zvládnout něco bez pomoci jiných.

Získat nad něčím převahu, dosáhnout výhody nebo vítězství.

Stačit: být dostatečný, vyhovovat či plnit požadavky; být dostatečně silný či dostatečně velký.

Zastat znamená plnit zodpovědnost nebo povinnosti někoho jiného.

Zdolat znamená dosáhnout cíle nebo vítězství, překonat překážky a dojít až do cíle.

Zkrotit znamená omezit nebo potlačit přirozenou energii nebo chování, aby se dalo snadněji ovládat.

Zmoci se znamená dokázat se vypořádat s nástrahami, překonat překážky a bojovat za svá práva.