Zdolat

Význam: Zdolat znamená dosáhnout cíle nebo vítězství, překonat překážky a dojít až do cíle.

Slovo zdolat je složena z 1 slova, obsahuje 6 znaků a nabízí 9 synonym.

Synonyma k zdolat

Porazit znamená překonat, porazit, porazit protivníka v boji, zápase nebo soutěži.

Potlačit: utlumit, zmírnit, zabránit, zastavit, rozdrtit.

Potřít znamená rozmazat, rozetřít nebo něco nanést rovnoměrně a lehce.

Překonat: dosáhnout vítězství, porazit, převzít nad čím nebo někým, předstihnout, obhájit, splnit.

Přemoci znamená překonat/porazit něco nebo někoho silou nebo přesvědčením.

Udolat znamená překonat, prokázat odvahu a sílu, porazit náročnou výzvu.

Zlomit znamená rozbít, něco například přetrhnout, přerazit nebo rozbít na kusy.

Zmoci se znamená ujmout se něčeho, soustředit se na to a dokončit to bez ohledu na překážky.

Dokončit činnost nebo úkol; splnit jej s úspěchem.