Ovládnout

Význam: Vládnout znamená mít kontrolu nad situací nebo nad ostatními, činit rozhodnutí a vykonávat autoritu. To může zahrnovat přijímání rozhodnutí, vydávání příkazů, vedení lidí nebo kontrolu nad situací.

Slovo ovládnout je složena z 1 slova, obsahuje 9 znaků a nabízí 12 synonym.

Synonyma k ovládnout

Naučit se (jazyk) znamená získat schopnost mluvit, číst a psát v daném jazyce.

Opanovat zemi znamená získat nad ní kontrolu a mít nad ní vládu.

Osvojit si znamená naučit se něco nového nebo přijmout novou situaci; přizpůsobit se novému životnímu stylu nebo přístupu.

Působit na manžela tak, aby to mělo vliv na jeho myšlenky, chování nebo rozhodnutí.

Podmanit si <co> znamená získat nad ním plnou kontrolu a mít vliv.

Potlačit znamená zastavit nebo omezit něčí činnost nebo vliv.

Přemoci znamená zvítězit, porazit, vyhrát nebo převládnout nad něčím nebo někým.

Usměrnit <koho> znamená vést ho po správné cestě, aby se choval a řídil se správnými pravidly.

Zkrotit znamená vzdát se odporu a naučit se poslouchat a ovládat své chování.

Získat pro sebe kontrolu nad něčím; opanovat, získat moc.

Zvládnout znamená úspěšně dokončit, provést nebo zrealizovat něco.

Zvládnout znamená úspěšně zvládat, dosáhnout úspěchu nebo dokončit něco s úspěchem.