Veřejnost

Význam: Veřejnost je skupina lidí, kteří jsou spojeni dohromady za účelem sdílení a prožívání společných zážitků a idejí.

Slovo veřejnost je složena z 1 slova, obsahuje 9 znaků a nabízí 7 synonym.

Synonyma k veřejnost

Dostupnost je schopnost nebo přístup k něčemu, co je k dispozici.

Souhrn: Obecenstvo je skupina lidí shromážděná na jednom místě pro společnou diskuzi nebo akci.

Publikum je souhrn všech diváků nebo posluchačů, kteří se účastní určitého kulturního nebo společenského akce.

Soukromí je právo na ochranu osobních dat a informací a zachování intimity.

Veřejná činnost je všechno, co je prováděno ve veřejném zájmu, tj. ve prospěch občanů, ať už jsou to úředníci, politické strany nebo nevládní organizace.

Veřejné věci jsou všechny záležitosti, které se týkají obecného dobra a jsou důležité pro veřejnost jako celek.

Známost je vztah mezi dvěma osobami, který je založen na důvěře, porozumění a vzájemné úctě.