Publikum

Význam: Publikum je souhrn všech diváků nebo posluchačů, kteří se účastní určitého kulturního nebo společenského akce.

Slovo publikum je složena z 1 slova, obsahuje 8 znaků a nabízí 4 synonyma.

Synonyma k publikum

Diváci jsou lidé, kteří se účastní veřejných představení, jako např. divadla, koncerty, sportovní utkání.

Obecenstvo je celkové shromáždění lidí, kteří se účastní nebo se účastní určité akce.

Posluchač je osoba, která naslouchá druhým, naslouchá informacím a učí se z nich.

Veřejnost je sdružení lidí, kteří mají společné zájmy a zájmy společnosti.