Známost

Význam: Známost je vztah mezi dvěma osobami, který je založen na důvěře, porozumění a vzájemné úctě.

Slovo známost je složena z 1 slova, obsahuje 7 znaků a nabízí 7 synonym.

Synonyma k známost

Nevěsta je žena, která se ožení; je to druhá polovina páru, který se vzájemně slibuje věrnost a lásku během svatby.

Poměr je vztah mezi dvěma veličinami, který může být zobrazen v hodnotách nebo ve formě poměrného čísla.

Popularita je míra oblíbenosti nebo známosti osoby, věci nebo události.

(bez definice)

Vztah je mezi dvěma osobami nebo skupinami lidí vzájemné pouto, které je vybudováno na základě důvěry, porozumění a lásky.

Ženich je muž, který během svatby slibuje věrnost a lásku své nevěstě a získává ji za manželku.

Znalost je poznání, uvědomění si informací, které nás mohou posunout dál. Jde o aktualizované informace a schopnost je využívat ve vhodných situacích.