Ubíhat

Význam: Ubíhat je slovo, které znamená jít nebo se pohybovat rychle, aby se dosáhlo určitého cíle. Může to také znamenat, že čas ubíhá, nebo že se něco stalo rychle.

Slovo ubíhat je složena z 1 slova, obsahuje 6 znaků a nabízí 6 synonym.

Synonyma k ubíhat

Význam slova běžet je pohybovat se rychle na vlastních nohou, jít nebo jít dlouhou vzdálenost. To může být zamýšleno jako sportovní aktivita, jako je běh, nebo jako způsob přepravy.

Míjet znamená projít nebo projet kolem něčeho či někoho rychle bez zastávky, obvykle z důvodu úspory času nebo úspor energie.

Plynout značí jít, ubíhat, běžet časem, vztahuje se to hlavně k létům, která jako by se přelévala jedno do druhého.

Vyhýbat se, opustit nebo se rychle pohybovat z místa na místo; utíkat.

Směřovat je určit směr, kterým se přesouváme, abychom dospěli do určitého cíle. Je to proces, kdy určíme cestu, kterou se vydáme, abychom dospěli do požadovaného místa.

Utíkat je pohyb z jednoho místa na druhé, obvykle s cílem uniknout nebo utéci před něčím nebo někým.