Prchat

Význam: Vyhýbat se, opustit nebo se rychle pohybovat z místa na místo; utíkat.

Slovo prchat je složena z 1 slova, obsahuje 6 znaků a nabízí 11 synonym.

Synonyma k prchat

Běžet znamená provádět rychlou pohyblivou aktivitu přiživou nohou, vyžadující koordinaci zdravých svalů.

Míjet znamená projít kolem něčeho nebo někoho nebo něčeho přímo a nezastavit se ani se s ním nezabývat.

Mizet znamená postupně zmizet, jako by se rozplynulo, nebo se stalo neviditelným.

Pádit znamená rychle, energicky a záměrně se pohybovat kupředu.

Plynout znamená procházet, ubíhat, měnit se postupně.

Těkat znamená pohybovat se rychle s velkou rychlostí, běžet nebo utíkat.

Ubíhat znamená postupně, rychle a nezadržitelně se odchýlit nebo ujít v čase, prostoru nebo směru.

Utíkat: opustit místo, aby se uniklo trestu nebo jinému nebezpečí.

Vypařovat se znamená rychle se ztratit, zmizet nebo rozptýlit do okolí.

Vyprchávat je postupně ubývat, zanikat, ztrácet se.

Ztrácet se znamená být v nedohlednu, ztratit se, zmizet bez předchozího oznámení.