Míjet

Význam: Míjet znamená projít nebo projet kolem něčeho či někoho rychle bez zastávky, obvykle z důvodu úspory času nebo úspor energie.

Slovo míjet je složena z 1 slova, obsahuje 5 znaků a nabízí 12 synonym.

Synonyma k míjet

Ignorovat znamená přehlížet nebo předstírat, že něco neexistuje.

Netrefovat znamená minout cíl, nezasáhnout do terče.

Ignorovat; nevšímat si čeho.

Nezasahovat znamená držet se stranou a nenechat se zapojit do situace.

Opomíjet znamená zapomenout na něco nebo někoho, nezohlednit a nevzít v úvahu.

Plynout znamená postupovat pomalu a bez zastavení; jako by byl čas tekoucí proudem.

Ubíhat znamená postupně se vzdalovat nebo mizet.

Uplyvat je postupné a nevratné ubývání času nebo něčeho jiného.

Utíkat znamená rychlé pohybovat se z místa na místo a opouštět místo, kde se člověk právě nachází.

Utrácet znamená vynakládat peníze na různé věci.

Zanikat znamená postupně mizet, vymírat nebo zcela zmizet.

Ztrácet se znamená být ztracen nebo zmaten, být ztracený v neznámém místě nebo situaci.