Běžet

Význam: Význam slova běžet je pohybovat se rychle na vlastních nohou, jít nebo jít dlouhou vzdálenost. To může být zamýšleno jako sportovní aktivita, jako je běh, nebo jako způsob přepravy.

Slovo běžet je složena z 1 slova, obsahuje 5 znaků a nabízí 17 synonym.

Synonyma k běžet

Být v chodu znamená být aktivní, efektivní a produktivní v každodenní práci.

Fungovat (stroj) znamená být schopen provádět svou funkci správně a efektivně.

Rozhodně, spěšně a s námahou něco provádět nebo někam přenášet.

Pohybovat se, chodit, zamířit do určitého místa nebo směru.

Mazat znamená smazat nebo odstranit něco, například text, obrázek nebo soubor.

Plynout znamená pohybovat se proudem nebo pomalu přesouvat.

Pohybovat se znamená cestovat pohybem těla, obvykle chůzí.

Pokračovat: znamená pokračovat ve stejné činnosti nebo ve stejném směru.

Pracovat znamená vykonávat činnosti nebo aktivity, jako je fyzická a duševní úsilí, za účelem dosáhnout určitého cíle nebo produktu.

Probíhat znamená postupně se ubírat kupředu nebo se odehrávat.

Rychle jít znamená běžet nebo chodit rychle, aby se dosáhlo nějakého cíle v krátkém čase.

Stát je politická organizace, která ovládá vymezenou oblast a zastřešuje občany, jež mají určitá práva a povinnosti.

Trtat je český slangový výraz pro kousání nebo štípání se. Může to být zamýšlené nebo neúmyslné.

Utíkat je rychlý pohyb vpřed, obvykle ve snaze uniknout nebo uprchnout z ohrožující situace.

Valit se znamená pohybovat se, třást se nebo hýbat se rychle a intenzivně. Může se také vztahovat k vlnění nebo kolísání.

Závodit znamená soutěžit se s ostatními běžci o co nejrychlejší čas.

Zdrhat je verbální slovo, které znamená rychle odejít nebo utéct z něčeho nebo z někoho.