Slušně

Význam: Slušnost je odpovídající chování, které je založeno na respektu a úctě k lidem a věcem.

Slovo slušně je složena z 1 slova, obsahuje 6 znaků a nabízí 13 synonym.

Synonyma k slušně

Dobře znamená dobře, je to pozitivní hodnocení něčího úspěchu, schopností, činností či výsledků.

Náležitě: v souladu s předepsanou pravidly nebo s požadavky; správně, patřičně, vhodně.

Neslušnost je jednání, které je nepřípustné z hlediska společenských pravidel a dobrých mravů.

Pěkné je vnímáno jako krásné, hezké, příjemné, milé nebo líbivé.

Přiměřeně: vhodně, v souladu s okolnostmi, ve vztahu k souvisejícím faktorům.

Přiměřený: vhodný, mírný, zřetelný, odpovídající souvislostem a okolnostem.

Příslušný: odpovídající standardům, schválenému nebo požadovanému; vyhovující.

Správně, poctivě a úplně; bez chyb, bez prodlení nebo nedostatku.

Svědomitě, bez nespravedlnosti a férově.

Správně: Přesné a požadované chování nebo postupy, které jsou uznávány jako dobré nebo správné.

Sprosté slovo je slovo, které je vulgární, urážlivé, nevhodné nebo hrubé.

Zdvořilost je forma slušnosti, vyjádřená respektem a úctou k druhým.

Způsobně znamená s respektem, úctou a ohleduplností.