Sprostě

Význam: Sprosté slovo je slovo, které je vulgární, urážlivé, nevhodné nebo hrubé.

Slovo sprostě je složena z 1 slova, obsahuje 7 znaků a nabízí 6 synonym.

Synonyma k sprostě

Brutálně znamená s velkou sílou nebo agresivitou; nebo velmi intenzivně až bolestivě.

Hrubě znamená bezohledně, násilně nebo bez soucitu; nešetrně, drsně, neúctivě.

Neuctivý, nezdvořilý, nesprávný; porušující pravidla dobrého vychování.

Nevychované je to, co se nehodí k očekávaným způsobům chování, které se vyžadují od dospělých.

Surově znamená bez zpracování, nezměněné, nezjemněné, nedotčené.

Vulgární (pohrdlivý, hrubý) se vztahuje k sprostým slovům a neslušnému chování.